ความหมายของสินค้าแฮนด์เมด

เชื่อได้ว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่าสินค้าแฮนด์เมด หรือเคยซื้อสินค้าแฮนด์เมดมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่ทราบหรือไม่ว่าสินค้าแฮนด์เมดแท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไร และอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นสินค้าแฮนด์เมด วันนี้เรามาหาคำตอบกันดีกว่าคะ

 

แฮนด์เมด คือสิ่งของที่ถูกทำหรือประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงให้มีเอกลักษณ์ที่เป็นเพียงสิ่งเดียวในโลก ที่ผลิตขึ้นมาจากสองมือ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตออกมาเหมือนๆกันในกรรมวิธีการผลิตเดียวกัน หากเรานำมาเปรียบเทียบกับการผลิตงานที่ทำขึ้นมาเป็นจำนวนมากในโรงงานที่มักจะผลิตสินค้าออกมาเป็นโหลๆที่มีรูปแบบ รูปทรงเหมือนกัน เราจะไม่เรียกการผลิตอย่างนี้ว่าสินค้าแฮนด์เมด ซึ่งในการผลิตเช่นนี้จะเป็นการผลิตตามสูตรที่ได้ถูกออกแบบไว้ตั้งแต่แรก  ส่วนงานแฮนด์เมดจะไม่มีสูตรผลิต รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญในขั้นตอนการผลิต แต่จะเป็นการเน้นในเรื่องทางด้านจินตนาการของผู้คิดค้น โดยชิ้นงานที่ได้ออกมาจะเป็นการทำออกมาจากสองมือและอาจจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นในการผลิตด้วยบ้างเล็กน้อย เพื่อให้ได้งานออกมารวดเร็วและสวยงาม

การผลิตชิ้นงานที่จำกัดความว่าเป็นสินค้าแฮนด์เมดส่วนมากจะไม่ใช้เครื่องจักรในการที่จะผลิตงานออกมาให้ได้สินค้าจำนวนมาก ฉะนั้นชิ้นงานในแต่ละชิ้นจะได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ส่งผลให้ราคาของชิ้นงานจะมีราคาสูงกว่าชิ้นงานทั่วไป

งานแฮนด์เมดที่ผลิตขึ้นมาเกิดจากฝีมือแรงงานคน จึงทำให้สินค้าแฮนด์เมดมีคุณค่าในงานแต่ละชิ้นของตัวเอง ด้วยการผลิตที่ออกมาไม่เหมือนกัน 100% เพราะไม่ใช่การผลิตที่มาจากการตั้งโปรแกรมของเครื่องจักรให้ทำงานตามมาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น ดังนั้นงานที่ผลิตด้วยแฮนด์เมดจะให้ความเป็นธรรมชาติ อ่อนโยน กว่า

งานแฮนด์เมดมักพบในงานศิลปะ เช่น ภาพวาด, งานปั้น, งานถัก, งานเย็บปักถักร้อย หรืองานจิตรกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้ได้งานที่ประณีต สวยงาม เป็นอย่างมาก สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความรักในงานแฮนด์เมดจะมีความนิยมชมชอบที่จะใช้ของที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของคนเท่านั้น

หรือถ้าให้อธิบายเข้าใจง่ายๆ ก็คือ “สิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยคน” ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า “การประดิษฐ์/งานประดิษฐ์” หมายถึงการผลิตที่มาจากคน และ ผ่านกระบวนการความคิดของ “คน” หรืออย่างย่อๆคือสิ่งที่ตรงข้ามกับการผลิตด้วยระบบโรงงานนั่นเอง แม้ในโรงงานจะใช้คนทำเหมือนกัน แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดคนในการผลิต เพียงแค่ตั้งโปรแกรม เพราะฉะนั้นคนในที่นี้จึงหมายถึงแรงงานเท่านั้น