“แฮนด์เมด” คือสิ่งของที่ถูกทำหรือประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงให้มีเอกลักษณ์ที่เป็นเพียงสิ่งเดียวในโลก ที่ผลิตขึ้นมาจากสองมือ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตออกมาเหมือนๆกันในกรรมวิธีการผลิตเดียวกัน หากเรานำมาเปรียบเทียบกับการผลิตงานที่ทำขึ้นมาเป็นจำนวนมากในโรงงานที่มักจะผลิตสินค้าออกมาเป็นโหลๆที่มีรูปแบบ รูปทรงเหมือนกัน เราจะไม่เรียกการผลิตอย่างนี้ว่าสินค้าแฮนด์เมด ซึ่งในการผลิตเช่นนี้จะเป็นการผลิตตามสูตรที่ได้ถูกออกแบบไว้ตั้งแต่แรก  ส่วนงานแฮนด์เมดจะไม่มีสูตรผลิต รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญในขั้นตอนการผลิต แต่จะเป็นการเน้นในเรื่องทางด้านจินตนาการของผู้คิดค้น โดยชิ้นงานที่ได้ออกมาจะเป็นการทำออกมาจากสองมือและอาจจะใช้เครื่องมืออย่างอื่นในการผลิตด้วยบ้างเล็กน้อย เพื่อให้ได้งานออกมารวดเร็วและสวยงาม